ఉపాధ్యాయమిత్రులకుఉచితమెస్సేజ్లకొరకు మీ మొబైల్ నుండి SMSచేయండి 

    FOLLOW  MAHESH4AP అని టైప్ చేసి 53OOO నంబరు కు

@tickr.follow MAHESH4APఅని టైప్ చేసి 9246492464 నంబరుకు 

JOIN MAHESH4AP అని టైప్ చేసి 9219592195 నంబరుకు SMS  పంపండి

--------------------------------------------------------------------------------------------

PRINT YOUR TRANSFER APPLICATION

ALL DEO WEBSITES FOR SENIORITY LISTS OF TRANSFERS 2013

ADILABAD ANATAPUR CHITTOOR EASTGODAVARI
GUNTUR HYDERABAD KADAPA KARIMNAGAR
KHAMMAM KRISHNA KURNOOL MEDAK
MAHABUBNAGAR NALGONDA SPSR NELLORE NIZAMABAD
PRAKASHAM RANGAREDDY SRIKAKULAM VISAKHAPATNAM
VIZIANAGARAM WARANGAL WESTGODAVARI ********
                                                        www.mahesh4ap.webnode.in

Download here

Spouse Certificate :: Willing Letter :: NON Drawal Certificate   

 Joining Report Form :Relieving Order Form :: LPC Soft

NEWLY SANCTIONED SCHOOL ASSISTANT POSTS

CHITTOOR  GUNTUR  KHAMMAM  NALGONDA  SRIKAKULAM VISAKHAPATNAM  VIZIANAGARAM

NEWLY SANCTIONED SGT POSTS AS PER G.O.Ms.No.43

ADILABAD  ANANTAPUR  CHITTOOR  EAST GODAVARI  GUNTUR 

HYDERABAD  KARIMNAGAR  KHAMMAM  ADILABAD  KRISHNA KURNOOL  

MAHABUBNAGAR  MEDAK  NALGONDA  NIZAMABAD PRAKASHAM  RANGAREDDY 

 SRIKAKULAM VISAKHAPATNAMVIZIANAGARAM  WARANGAL  WESGODAVARI

RATIONALIZATION-2013 AS PER DISE FINAL - DISTRICT WISE

ADILABAD  ANANTAPUR  CHITTOOR  EAST GODAVARI  GUNTUR HYDERABAD

KARIMNAGAR  KHAMMAM  ADILABAD  KRISHNA  KURNOOL MAHABUBNAGAR

MEDAK  NALGONDA  NELLORE  NIZAMABAD PRAKASHAM  RANGAREDDY  SRIKAKULAM

 VISAKHAPATNAM VIZIANAGARAM  WARANGAL  WEST GODAVARI

 

 

   

 Powered By : Mahesh